کمترین: 
2764.4
بیشترین: 
2764.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2764.4
زمان: 
10/28 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 دی 1396 , 2764.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":2764.4}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399