کمترین: 
3299.8
بیشترین: 
3299.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3299.8
زمان: 
10/28 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 28 دی 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 28 دی 1396 , 3299.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":3299.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398