کمترین: 
7.2
بیشترین: 
7.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7.2
زمان: 
10/28 09:10
قیمت لیر سوریه امروز 28 دی 1396
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 28 دی 1396 , 7.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":7.2}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399