کمترین: 
9736.6
بیشترین: 
9736.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9736.6
زمان: 
10/28 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 28 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 دی 1396 , 9736.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":9736.6}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398