کمترین: 
308.6
بیشترین: 
308.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
308.6
زمان: 
10/28 09:10
قیمت دینار عراق امروز 28 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 28 دی 1396 , 308.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":308.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398