کمترین: 
9521.3
بیشترین: 
9521.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9521.3
زمان: 
10/28 09:10
قیمت ریال عمان امروز 28 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 28 دی 1396 , 9521.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":9521.3}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399