کمترین: 
1005.8
بیشترین: 
1005.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1005.8
زمان: 
10/28 09:10
قیمت ریال قطر امروز 28 دی 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 28 دی 1396 , 1005.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":1005.8}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399