کمترین: 
976.3
بیشترین: 
976.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
976.3
زمان: 
10/28 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 28 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 دی 1396 , 976.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":976.3}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399