کمترین: 
12174.4
بیشترین: 
12174.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12174.4
زمان: 
10/28 09:10
قیمت دینار کویت امروز 28 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 دی 1396 , 12174.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":12174.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398