کمترین: 
464.9
بیشترین: 
464.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
464.9
زمان: 
10/28 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 28 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 دی 1396 , 464.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":464.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399