کمترین: 
455
بیشترین: 
455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455
زمان: 
10/28 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 28 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 دی 1396 , 455 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":455}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398