کمترین: 
52.8
بیشترین: 
52.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
52.8
زمان: 
10/28 09:10
قیمت افغانی امروز 28 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 28 دی 1396 , 52.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":52.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398