کمترین: 
3795.4
بیشترین: 
3795.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3795.4
زمان: 
10/28 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 دی 1396 , 3795.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":3795.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398