کمترین: 
3288
بیشترین: 
3288
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3288
زمان: 
10/28 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 28 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 28 دی 1396 , 3288 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":3288}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398