کمترین: 
996.9
بیشترین: 
996.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
996.9
زمان: 
10/28 09:10
قیمت درهم امارات امروز 28 دی 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 28 دی 1396 , 996.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":996.9}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398