کمترین: 
5059.4
بیشترین: 
5059.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5059.4
زمان: 
10/28 09:10
قیمت پوند امروز 28 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 28 دی 1396 , 5059.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":5059.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398