کمترین: 
4464.7
بیشترین: 
4464.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4464.7
زمان: 
10/28 09:10
قیمت یورو امروز 28 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 28 دی 1396 , 4464.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":4464.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398