کمترین: 
3660.9
بیشترین: 
3660.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3660.9
زمان: 
10/28 09:10
قیمت دلار امروز 28 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 28 دی 1396 , 3660.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":3660.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398