کمترین: 
10500
بیشترین: 
11742
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11475
زمان: 
10/28 22:30
قیمت بیت کوین امروز 28 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 دی 1396 , 11475 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 00:00","price":10500},{"date":"1396/10/28 03:00","price":11141},{"date":"1396/10/28 03:30","price":11032},{"date":"1396/10/28 06:00","price":11444},{"date":"1396/10/28 06:30","price":11493},{"date":"1396/10/28 09:00","price":10769},{"date":"1396/10/28 09:30","price":10877},{"date":"1396/10/28 12:00","price":10621},{"date":"1396/10/28 12:30","price":10687},{"date":"1396/10/28 13:00","price":10694},{"date":"1396/10/28 13:30","price":10843},{"date":"1396/10/28 14:00","price":11288},{"date":"1396/10/28 14:30","price":11227},{"date":"1396/10/28 15:00","price":11136},{"date":"1396/10/28 15:30","price":11506},{"date":"1396/10/28 16:00","price":11690},{"date":"1396/10/28 16:30","price":11683},{"date":"1396/10/28 17:00","price":11589},{"date":"1396/10/28 17:30","price":11742},{"date":"1396/10/28 18:00","price":11473},{"date":"1396/10/28 18:30","price":11593},{"date":"1396/10/28 19:00","price":11620},{"date":"1396/10/28 19:30","price":11631},{"date":"1396/10/28 21:00","price":11514},{"date":"1396/10/28 21:30","price":11382},{"date":"1396/10/28 22:30","price":11475}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398