کمترین: 
8.03
بیشترین: 
8.03
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.03
زمان: 
10/27 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 27 دی 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 27 دی 1396 , 8.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 16:32","price":8.03}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398