کمترین: 
67.54
بیشترین: 
67.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.54
زمان: 
10/27 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 27 دی 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 27 دی 1396 , 67.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 16:32","price":67.54}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398