کمترین: 
710
بیشترین: 
713
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
713
زمان: 
10/27 13:40
قیمت یوان چین امروز 27 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 27 دی 1396 , 713 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 12:40","price":710},{"date":"1396/10/27 13:40","price":713}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398