کمترین: 
1137
بیشترین: 
1147
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1147
زمان: 
10/27 14:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 27 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 27 دی 1396 , 1147 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 12:20","price":1137},{"date":"1396/10/27 12:40","price":1143},{"date":"1396/10/27 14:20","price":1147}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398