کمترین: 
1468000
بیشترین: 
1470000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1470000
زمان: 
10/27 13:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 27 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 27 دی 1396 , 1470000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 12:06","price":1468000},{"date":"1396/10/27 13:00","price":1469000},{"date":"1396/10/27 13:06","price":1470000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399