کمترین: 
1454000
بیشترین: 
1456000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1456000
زمان: 
10/27 13:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 27 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 27 دی 1396 , 1456000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 12:06","price":1454000},{"date":"1396/10/27 13:06","price":1456000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398