کمترین: 
74
بیشترین: 
74
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74
زمان: 
10/27 12:00
قیمت روبل روسیه امروز 27 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 دی 1396 , 74 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 12:00","price":74}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398