کمترین: 
3400
بیشترین: 
3400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3400
زمان: 
10/27 12:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 دی 1396 , 3400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 12:00","price":3400}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398