کمترین: 
11450
بیشترین: 
11450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11450
زمان: 
10/27 12:00
قیمت ریال عمان امروز 27 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 دی 1396 , 11450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 12:00","price":11450}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398