کمترین: 
14600
بیشترین: 
14600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14600
زمان: 
10/27 12:00
قیمت دینار کویت امروز 27 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 27 دی 1396 , 14600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 12:00","price":14600}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398