کمترین: 
3569
بیشترین: 
3576
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3569
زمان: 
10/27 15:00
قیمت دلار استرالیا امروز 27 دی 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 27 دی 1396 , 3569 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 11:50","price":3576},{"date":"1396/10/27 12:00","price":3575},{"date":"1396/10/27 12:20","price":3576},{"date":"1396/10/27 12:40","price":3575},{"date":"1396/10/27 12:50","price":3573},{"date":"1396/10/27 13:10","price":3571},{"date":"1396/10/27 13:50","price":3570},{"date":"1396/10/27 15:00","price":3569}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398