کمترین: 
421000
بیشترین: 
426500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
426500
زمان: 
10/27 17:06
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 27 دی 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 27 دی 1396 , 426500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 11:30","price":421000},{"date":"1396/10/27 11:42","price":422000},{"date":"1396/10/27 12:06","price":423000},{"date":"1396/10/27 13:00","price":423500},{"date":"1396/10/27 13:06","price":423000},{"date":"1396/10/27 14:36","price":424000},{"date":"1396/10/27 15:48","price":423000},{"date":"1396/10/27 16:54","price":424000},{"date":"1396/10/27 17:06","price":426500}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398