کمترین: 
724500
بیشترین: 
728500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
728500
زمان: 
10/27 17:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 27 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 27 دی 1396 , 728500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 11:30","price":725500},{"date":"1396/10/27 11:42","price":724500},{"date":"1396/10/27 12:00","price":726000},{"date":"1396/10/27 12:06","price":727500},{"date":"1396/10/27 16:54","price":728000},{"date":"1396/10/27 17:06","price":728500}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398