کمترین: 
724000
بیشترین: 
728000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
728000
زمان: 
10/27 17:06
قیمت نیم سکه امروز 27 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 27 دی 1396 , 728000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 11:30","price":726000},{"date":"1396/10/27 11:42","price":724000},{"date":"1396/10/27 12:06","price":727000},{"date":"1396/10/27 17:06","price":728000}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398