کمترین: 
5488
بیشترین: 
5530
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5527
زمان: 
10/27 16:30
قیمت یورو امروز 27 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 27 دی 1396 , 5527 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 10:40","price":5488},{"date":"1396/10/27 11:00","price":5489},{"date":"1396/10/27 11:40","price":5490},{"date":"1396/10/27 11:50","price":5495},{"date":"1396/10/27 12:00","price":5498},{"date":"1396/10/27 12:10","price":5500},{"date":"1396/10/27 12:40","price":5510},{"date":"1396/10/27 13:10","price":5515},{"date":"1396/10/27 13:50","price":5520},{"date":"1396/10/27 14:10","price":5527},{"date":"1396/10/27 14:20","price":5530},{"date":"1396/10/27 16:10","price":5525},{"date":"1396/10/27 16:30","price":5527}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398