کمترین: 
558
بیشترین: 
560
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
560
زمان: 
10/27 12:50
قیمت کرون نروژ امروز 27 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 27 دی 1396 , 560 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 10:30","price":558},{"date":"1396/10/27 12:00","price":559},{"date":"1396/10/27 12:50","price":560}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398