کمترین: 
3609
بیشترین: 
3615
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3613
زمان: 
10/27 13:50
قیمت دلار کانادا امروز 27 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 27 دی 1396 , 3613 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 10:30","price":3609},{"date":"1396/10/27 11:40","price":3613},{"date":"1396/10/27 11:50","price":3615},{"date":"1396/10/27 12:00","price":3613},{"date":"1396/10/27 12:20","price":3614},{"date":"1396/10/27 13:50","price":3613}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398