کمترین: 
1218
بیشترین: 
1226
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1225
زمان: 
10/27 15:00
قیمت درهم امارات امروز 27 دی 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 27 دی 1396 , 1225 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 10:30","price":1218},{"date":"1396/10/27 11:50","price":1220},{"date":"1396/10/27 12:40","price":1221},{"date":"1396/10/27 12:50","price":1223},{"date":"1396/10/27 13:50","price":1225},{"date":"1396/10/27 14:00","price":1226},{"date":"1396/10/27 15:00","price":1225}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398