کمترین: 
98902.1
بیشترین: 
98959.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98923.6
زمان: 
10/27 17:40
قیمت شاخص بورس امروز 27 دی 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 27 دی 1396 , 98923.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 10:30","price":98902.1},{"date":"1396/10/27 10:40","price":98931.4},{"date":"1396/10/27 11:40","price":98959.3},{"date":"1396/10/27 11:50","price":98955.0},{"date":"1396/10/27 12:00","price":98936.0},{"date":"1396/10/27 13:30","price":98923.5},{"date":"1396/10/27 17:40","price":98923.6}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398