کمترین: 
2690
بیشترین: 
2690
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2690
زمان: 
10/27 10:10
قیمت منات آذربایجان امروز 27 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 دی 1396 , 2690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 10:10","price":2690}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398