کمترین: 
541
بیشترین: 
542
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
542
زمان: 
10/27 10:30
قیمت کرون سوئد امروز 27 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 27 دی 1396 , 542 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 10:10","price":541},{"date":"1396/10/27 10:30","price":542}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399