کمترین: 
4633
بیشترین: 
4683
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4683
زمان: 
10/27 13:30
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 دی 1396 , 4683 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 10:10","price":4633},{"date":"1396/10/27 10:30","price":4647},{"date":"1396/10/27 12:00","price":4667},{"date":"1396/10/27 12:20","price":4660},{"date":"1396/10/27 13:10","price":4680},{"date":"1396/10/27 13:30","price":4683}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398