کمترین: 
1181
بیشترین: 
1182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1182
زمان: 
10/27 16:40
قیمت لیر ترکیه امروز 27 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 27 دی 1396 , 1182 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 10:10","price":1181},{"date":"1396/10/27 16:40","price":1182}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398