کمترین: 
2162.9
بیشترین: 
2162.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2162.9
زمان: 
10/27 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 27 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 27 دی 1396 , 2162.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":2162.9}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398