کمترین: 
64.8
بیشترین: 
64.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.8
زمان: 
10/27 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 27 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 دی 1396 , 64.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":64.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398