کمترین: 
2766.3
بیشترین: 
2766.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2766.3
زمان: 
10/27 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 دی 1396 , 2766.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":2766.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398