کمترین: 
3298.3
بیشترین: 
3298.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3298.3
زمان: 
10/27 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 27 دی 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 27 دی 1396 , 3298.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":3298.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398