کمترین: 
9721.7
بیشترین: 
9721.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9721.7
زمان: 
10/27 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 27 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 دی 1396 , 9721.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":9721.7}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398