کمترین: 
308.8
بیشترین: 
308.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
308.8
زمان: 
10/27 09:10
قیمت دینار عراق امروز 27 دی 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 27 دی 1396 , 308.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":308.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398