کمترین: 
9506.7
بیشترین: 
9506.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9506.7
زمان: 
10/27 09:10
قیمت ریال عمان امروز 27 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 دی 1396 , 9506.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":9506.7}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398