کمترین: 
974.8
بیشترین: 
974.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
974.8
زمان: 
10/27 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 27 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 27 دی 1396 , 974.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/27 09:10","price":974.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398